Rijeka 2020

O projektu

Slijedom  prijedloga Europskog parlamenta o provedbi projekta Europske prijestolnice kulture – EPK nakon 2020. godine u srpnju 2012. godine, Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke uvrstio je kandidaturu Rijeke za EPK 2020. godine kao jedan od najvažnijih strateških projekata u Prijedlog strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020.  Gradsko Vijeće Grada Rijeke usvojilo je u travnju 2013. Prijedlog odluke o isticanju kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

Foto: MojaRijeka.hr

Foto: MojaRijeka.hr

U travnju 2014. godine Europski parlament i Vijeće donijeli su Odluku o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. Objava ove Odluke omogućila je raspisivanje natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine što je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i učinilo 11. lipnja 2014. godine s rokom prijave do 17. travnja 2015. godine. Predajom prijavnih knjiga zaključio se prvi prug kandidacijskog procesa za hrvatske gradove od kojih će jedan, zajedno s jednim irskim gradom, 2020. godine nositi titulu Europske prijestolnice kulture. Nakon predaje kandidacijske knjige svi gradovi kandidati svoje su kandidature prezentirali pred nezavisnim Izbornim povjerenstvom sastavljenim od deset inozemnih i dva domaća stručnjaka.

Povjerenstvo je zaključilo da su kriterije, uz Rijeku, u ovoj fazi zadovoljila još tri grada: Dubrovnik, Osijek i Pula. Ova četiri grada dobila su novi rok da, do kraja 2015. godine, temeljem preporuka i evaluacije Povjerenstva pripreme nove kandidacijske knjige. Uz njihovu evaluaciju i još jednu usmenu prezentaciju, Povjerenstvo će posjetiti gradove kandidate kako bi procijenili usklađenost prijava sa stanjem “na terenu”. Odluke Povjerenstva o tome koji će Hrvatski i Irski grad nositi titulu Europske prijestolnice kulture očekuju se početkom 2016. godine, nakon čega će nadležna ministarstva kulture i formalno proglasiti gradove nositelje titule.

Osnovni ciljevi inicijative su očuvanje i promicanje raznolikosti kultura u Europi i naglašavanje njihovih zajedničkih značajki, kao i povećanje osjećaja građana da pripadaju zajedničkom kulturnom prostoru. Inicijativa također potiče kulturni doprinos dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima.

Grad Rijeka svojom kandidaturom želi u prvom redu poboljšati opseg i raznolikost kulturne ponude u gradu, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, jačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te povećati međunarodnu vidljivost i profil Grada.

Grad Rijeka u pripremu kandidature želi uključiti čitavu zajednicu, želi da ona bude temeljena na suradnji čitavog  kulturnog sektora , ali i drugih sektora i dionika,  u gradu, regiji i šire. Želimo predložiti program koji će propitivati kulturne, društvene i gospodarske izazove s kojima se suočava suvremena Europa i svijet te koji će ukazati na doprinos kulture održivom razvoju.